સુખી સંસારનો કુંભઘડો

      સંતો યોગ્ય જ કહે છે, ‘ચાર દિવસની ચાંદની જેવા આ સંસારમાં સૌને પોતાની રીતે સુખશાંતિભર્યું જીવન જીવવાનો હક છે. એથી સુખી થવાને આડે નડતા જૂના વિચારોને ત્યજો. હવે દીકરીને નહીં દીકરાને પારકું ધન ગણો. એને સામે ચાલીને અલગ ઘર વસાવી આપો. પરસ્પરના મોઢા જોવાનું ય ના રહે એ રીતે ખૂબ લડીવઢીને દીકરા વહુ અલગ થાય… મહોલ્લો આખો આપણા ઘરમાં ભેગો થાય, એના કરતાં માબાપ સામે ચાલીને, રાજીખુશીથી દીકરાના ઘરમાં સ્વહસ્તે કુંભઘડો મૂકી આપે એના જેવી રૂડી વાત બીજી એકે નથી. એક વાત સમજો. તમારી પાસે દૂધ છે. તે દહીં બની જાય તો તેમાંથી શ્રીખંડ બનાવી શકાય. તમે થોડું વધારે મોડું કરો તો થાય એવું કે દહીં કોહી જાય… પછી તેમાંથી ન શ્રીખંડ બનાવી શકાય, ન દહીંની કઢી બનાવી શકાય… એને ફેંકી જ દેવું પડે. એથી ઉત્તમ તો એજ કે દૂધ બગડે તે પૂર્વે તેમાંથી ઉત્તમ બાસૂંદી બનાવીને આખું કુટૂંબ મોજથી માણે. યુવાન દીકરા વહુ પાસે તેમના પોતાના ગમા અણગમા હોતા હોય છે. વડીલો સાથે તેમનો મેળ ખાતો નથી. પંદર વીસ કુટૂંબીજનોનો આખો કાફલો એક છત તળે સાથે રહેતો હોય તો કાળક્રમે મીઠા દૂધ જેવા સંબંધોમાં દહીં જેવી ખટાશ અને ત્યારબાદ સબંધોનું દહીં એટલી હદે બગડી જાય છે કે તેને ફેંકી દેવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય રહેતો નથી. દોસ્તો, કોઈના સંયુક્ત પરિવારમાં ખૂબ ઝઘડા થાય અને પછી પરિવારના લોકો જૂદાં રહી જાય તે બગડેલા દહીંને ફેંકી દેવા જેવી ઘટના ગણાય. તમે સમજદાર માબાપ હો તો દીકરા જોડે ના લડો. બલકે ખુશીથી મૂકી આપો તેને કુંભઘડો…!  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s