પ્રજાની સુખાકારીના પ્રચાર માટે જાહેરાત

અમારા બચુભાઈ કહે છે: ‘મોસાળે જમણ હોય, બાપ રસોડાનો ઈનચાર્જ હોય, અને મા પીરસનારી હોય તો કયો ભાણિયો ઉપવાસ કરવાનું પસંદ કરે? માણસ નગરપાલિકાનો પ્રમુખ બને એટલામાં પોતાના બારણામાં સ્ટ્રીટ લાઈટનો થાંભલો રોપાવે તો સત્તાના સર્વોચ્ચ શિખરે બેઠેલો માણસ તકનો લાભ ન લે એવું બને ખરું…? તે વિચારે છે કે ભલે લાખોનો ધુમાડો થતો પણ અખબારોમાં દેશના વિકાસની જાહેરાતો ન આપીશું તો દેશની પ્રજાને શી રીતે ખબર પડશે કે દેશનો કેટલો વિકાસ થઈ શક્યો છે…? પ્રજાને એ તો જાણ થવી જોઈએ ને કે તેમની ગરીબી કેટલી હદે નાબૂદ થઈ છે તથા તેઓ કેટલા સુખી થઈ ગયા છે….?? કેમકે એ બધું જ અમે કર્યું છે. તો અમારી વાહવાહી ન થાય તો ધૂળ પડે આવી સત્તામાં….!!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s