ઈમાનદારી: જીવનના ચલણમાંથી નાબૂદ થયેલી નોટ

અત્તરની ફેકટરીમાં એકાદ ગંધાતો માણસ નભી જાય પણ આખું ગામ સંડાસના ખાળકૂવાની જેમ ગંધ મારતું હોય ત્યારે અત્તરની એકાદ શીશીનો ગજ વાગતો નથી. આપણો દેશ ભ્રષ્ટાચારનો ખાળકૂવો છે. એમાં નેતારૂપી જીવડાઓ વલવલે છે. તેઓ દુર્ગંધમાં જન્મે છે, દુર્ગંધ પેદા કરે છે અને દુર્ગંધમાં મરે છે.  દુર્ગંધ જ તેમનો જીવન સંદેશ છે. તેમની પાસેથી સુગંધની આશા ન રાખી શકાય. પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી અને કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી બેઈમાનીની બોલબાલા પ્રવર્તે છે. એથી એમ કહી શકાય કે ઈમાનદારી કે દેશભક્તિ એ ચલણમાંથી નાબૂદ થઈ ગયેલી હજારની ચલણી નોટ જેવા બની ગયા છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s