મચ્છરદાની: સુતરાઉ દિવાલ

   મચ્છરદાની અમને ગમે છે (કેમકે અમે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીના જમાલપોર ગામમાં રહીએ છીએ) અમે એને સુતરનો સફેદ કિલ્લો કહીએ છીએ. એમાં છુપાઈ જવાથી માણસ પોતાની ઊંઘ નામની પ્રેમિકાનું મચ્છર નામના રાક્ષસથી રક્ષણ કરી શકે છે. મચ્છરો જોડે સીધા સંઘર્ષમાં ઉતર્યા વિના તેનાથી બચવાની અહિંસક તરકીબ એટલે મચ્છરદાની…! બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો માણસની નિદ્રાપિપાસા અને મચ્છરોની રક્તપિપાસા વચ્ચેની સુતરાઉ દિવાલ એટલે મચ્છરદાની…! જ્યોતિષોની ભાષામાં કહીએ તો મચ્છરોની સુતરના પાયે બેઠેલી પનોતી એટલે મચ્છરદાની…! તમારે ત્યાં થૂંકદાની, ધૂપદાની, ફૂલદાની કે અત્તરદાની હોય કે ન હોય પણ તમે દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહેતા હો તો અમે ખાત્રીથી કહી શકીએ કે તમારે ત્યાં મચ્છરદાની જરૂર હશે! Am I wrong…?

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s