સત્યના ઝેર ત્યજી બનાવટી અમૃત પીઓ

     એક દંપતિ વચ્ચે કેટલીક શારિરીક અસમાનતા હતી. પત્ની બટકી હતી અને પતિને માથે ટાલ હતી. બન્નેને પરસ્પરની એ મર્યાદાઓ ઘણી ખૂંચતી હતી. અંતે તેમણે એક રસ્તો કાઢ્યો. પત્નીએ ખાસ ઓર્ડર આપીને ઊંચી એડીના સેન્ડલ બનાવડાવી લીધા અને પતિએ માથે સરસ વિગ બનાવડાવી લીધી. બન્નેને ખબર હતી કે પત્નીની વધેલી ઊંચાઈ બનાવટી છે અને પતિના ‘ઘને બાલ’ પણ બનાવટી છે. છતાં બન્ને ખુશ છે. દોસ્તો, જિંદગીની ખુશી ક્યારેક સત્ય કરતાં બનાવટમાં વધુ છૂપાયેલી હોય છે. પતિ પત્ની એકમેકને પ્રેમ ન કરતાં હોય તો તેમને માટે એક બનાવટ હાજર છે. આ રહી એ બનાવટ. બન્નેએ દિવસમાં બે ત્રણવાર એકમેકને કહેતા રહેવું: ‘આ લવ યુ…!’ બનાવટી ઝેરથી માણસ મરતો નથી પણ ક્યારેક બનાવટી અમૃતથી અમર જરૂર થઈ જાય છે. અજમાવો તો પ્લીઝ પરિણામ જણાવશો.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s