અમેરિકાનું સેક્સ સ્વાતંત્ર્ય

     એક મિત્રે તેમને થયેલો કડવો અનુભવ જણાવતા કહ્યું: ‘અમેરિકાથી પધારેલા એક પરિચિતની સોળ વર્ષની દીકરીને ઉલટીઓ થવા લાગી. ડૉક્ટરે તપાસીને કહ્યું: ‘શી ઈઝ પ્રેગ્નન્ટ’. અમે સૌ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. પણ ખરું આશ્ચર્ય તો ત્યારબાદ જન્મ્યું. દીકરીનો બાપ મારા ખભે હાથ મૂકી મને સાઈડ પર લઈ ગયો અને (જાણે એની નહીં મારી કુંવારી દીકરી પ્રેગ્નન્ટ બની હોય એ રીતે મને સાંત્વન આપતો હોય એમ) બોલ્યો: ‘યુ સી… ધીઝ ઓલ થીંગ્સ આર વેરી કોમન ઈન એમરિકા…! યુ ડોન્ટવરી…! આગળ પણ એક બે વાર આવું બન્યું હતું. શી ઈઝ વેરી કેરલેસ…! બટ નો પ્રોબ્લેમ… શી વિલ બી ઓલરાઈટ…! અમારો ફેમેલી ડોક્ટર બધું ઓલરાઈટ કરી દેશે…!’ અમને એવું લાગ્યું જાણે એ વડીલ અમને નહીં પોતાની જાતને આશ્વાસન આપી રહ્યા હતાં: “આઈ વિલ બી ઓલરાઈટ…!”  દોસ્તો, અમેરિકાનો એટમબોમ્બ ભારતમાં ફૂટે તો એમાં અમેરિકાને તો શું નુકસાન થાય… જે થવાનું હોય તે ભારતને થાય..! એટલું નક્કી કે પશ્ચિમના દેશોમાં વસ્યા પછી ભારતીય સંસ્કૃતિની આચારસંહિતા જાળવી રાખવાનું કામ પાકિસ્તાનના નવાઝ શરીફને ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટી કાઢવા જેટલું અશક્ય  છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s