લ્યો સાંભળો… પાઠશાળામાં પારણા…?!

         અમેરિકનોને એરેન્જ મેરેજની ખાસ ટેવ નથી. ત્યાં બધાં ડેટીંગ કરે. છોકરીઓ નાની ઉમરે કુંવારી માતા બને. દોસ્તો, ભારતમાં સ્કૂલે જતી છોકરીના લંચબોક્ષમાં માતા શાક રોટલી મૂકી આપે છે તેવી સહજતાથી અમેરિકામાં દીકરીના લંચબોક્ષમાં માતા નિરોધ મૂકી આપે છે. અકાળે આવી પડતા માતૃત્વને કારણે દીકરીનો અભ્યાસ ના બગડે (અને તે પોતાના બાળકને પણ ઉછેરી શકે) તે માટે ત્યાં ઘણી સ્કૂલોમાં પારણાની પણ વ્યવસ્થા હોય છે. પંદર વર્ષની માતા ભણે અને તેની દીકરી તે જ સ્કૂલમાં ઘોડિયે ઝૂલે. આપણને આ બધું જાણીને તમ્મર આવી જાય. પણ ત્યાંની એ પ્રસ્થાપિત જીવનશૈલી સૌએ સ્વીકારી લીધી છે. એથી ત્યાં કોઈ મહિલા બીજી મહિલાને એવું મહેણુ મારતી નથી: ‘બેસ… બેસ… તારી દીકરી કોની સાથે ફરે છે તે કોઇથી અજાણુ નથી!’ બધાંની જ ફરતી હોય અને તે બધાં જ જાણતા હોય… અહીં કોઈ માટે કોઈનું સ્ખલન આશ્ચર્યકારક નથી. યુવાન છોકરા છોકરી છૂટથી હળેભળે… બે ત્રણ વર્ષ સુધી મૈત્રિ ચાલે… પરવડે તો લગ્ન કરે; નહીં તો તું તારા રસ્તે અને હું મારા રસ્તે…! લગ્ન પછી ય લાગે કે ઝામતું નથી તો છૂટાછેડા…! અમેરિકામાં છૂટાછેડા છીંક ખાવા જેવી સહજ ઘટના હોય છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s