સ્ત્રી પુરૂષનું સહપોઢણ: પ્રભુની સાચી પ્રાણપ્રતિષ્ઠા

         સ્ત્રી અને પુરૂષ ભેગાં મળે એ ઘટના આ માનવલોકના મંદિરમાં ઈશ્વરની સાચી પ્રાણપ્રતિષ્ઠા છે. એક નિર્જીવ પથ્થરમાં શ્રદ્ધાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થતાં મૂર્તિ જીવંત બની જાય છે; તે રીતે સ્ત્રીના હ્રદયમાં પુરૂષના પ્રેમની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થતાં તેમાંથી એક બીજો જીવ આકાર લે છે.  દાંપત્યનો એવો અદભૂત આનંદ વિજ્ઞાન સર્જી શક્યું નથી. મેડિકલ સાયન્સ ટેસ્ટ ટ્યૂબ બેબી પેદા કરી શકે છે પણ એ તો કેવળ સ્થળ બદલાયું… પરિણામ નહીં. મતલબ માણસ ટેસ્ટ ટ્યૂબનું સર્જન કરી શક્યો પણ બેબીનું નિર્માણ તો હજી કુદરત પર જ આધારિત રહ્યું છે. સ્ત્રી પુરૂષના સહપોઢણ દ્વારા માતૃત્વ ધારણ કરવાનો આનંદ વિજ્ઞાન માટે તો જાણે સિલેબસની બહારનો પ્રશ્ન છે…!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s