દિલનું સ્ટોક એક્ષચેંઈજ અને લાગણીના લાગણીનો ચેક

       માણસે દેહના બધાં અંગોની બેંક ખોલી છે. જેવી કે રક્તબેંક… ચક્ષુ બેંક… શુક્રાણુ બેંક… વગેરે. પરંતુ માણસ હજી દિલની બેંક ખોલી શક્યો નથી. માનવજીવનમાં દિલનું ખાસ મહત્વ રહ્યું છે. પ્રતિરોજ દિલના સ્ટોક એક્ષચેંઈજમાં લાગણીના લાખો ચેકોની ઉથલપાથલ થાય છે. માણસના દિલના શેરબજારમાં  ભગવાનના ભાવ હજી ગગડ્યા નથી. ભગવાન એવો એવરગ્રીન શૅર છે જેની કિંમત હર યુગમાં ઊંચી રહી છે. નરસિંહ મહેતાથી માંડી નરેન્દ્ર મોદી સુધી સૌની દિલની તિજોરીમાં ભગવાનના સેંકડો શૅરોનો બહુ મોટો જથ્થો પડ્યો છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s