મીઠાના માટલામાં શાક

          વર્ષોથી આપણે અનેક રાજકીય બેઈમાનીઓ સહન કરતા આવ્યા છીએ. હવે તો એનું પ્રમાણ શાકમાં મીઠુ નાખવા જેટલું નહીં પણ મીઠાના માટલામાં શાક નાખવા જેટલું વધી ગયું છે. માણસની મેલી પ્રકૃતિમાં સુધારો નહીં  થાય ત્યાં સુધી એ તમામ રાજકીય ભ્રષ્ટાચારો વેઠવા સિવાય અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. પ્રજા તરીકે આપણાં હાથ માત્ર એટલા જ લાંબા છે જે મતપેટી સુધી પહોંચી શકે છે. આપણે સંસદમાં ખુરશી ઉછાળીને મારામારી કરતા સાંસદોની ગળચી ઝાલીને તેમને ઘરે બેસાડી દઈ શકતાં નથી. લોકશાહીની એ અનિવાર્ય મજબૂરી છે. માણસને દેવતાની જેમ ઊંચે આસને બેસાડી શકાય છે પણ તે દાનવ બની અત્યાચાર આચરે તો આપણે અત્યાચારનો ભોગ બનવા સિવાય બીજું કશું કરી શકતા નથી. એ માટે પ્રજા પાસે ‘રાઈટ ટુ રિકોલ’નો વિશેષ અધિકાર હોવો જોઈએ.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

One thought on “મીઠાના માટલામાં શાક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s