લલ્લુ લેખક ન ચાલે…!

         અખબરો માત્ર સમાચારોથી નથી ચાલતા. ફિલ્મોની ગોસીપ અને સાહિત્યના લેખો પણ લોકો રસપૂર્વક વાંચે છે. શેરબજારમાં ભલે આપણને રસ ના હોય પણ લાખો લોકો શેરબજારના સમાચાર માટે વહેલા ઊઠીને અખબારની રાહ જોતા હોય છે. અખબારોની વિવિધ પૂર્તિઓ બૂફે ડિનરના સ્ટોલ જેવી હોય છે. એમાં એક જ ટેબલ પર પંદર વીસ વાનગીઓના કમન્ડળો ગોઠવવામાં આવ્યા હોય છે તે રીતે અખબારોની પૂર્તિઓમાં પણ ચિંતનલેખો, હાસ્યલેખો, બાળલેખો, રાજકીય લેખો કે ફિલ્મી લેખો વગેરેના અનેક વિભાગો રજૂ કરવામાં આવે છે. જે અખબારો પાસે બુદ્ધિશાળી વાચકો હોય તે અખબારની જવાબદારી (તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓના પ્રોફેસર જેવી) જટીલ બની રહે છે. ક્યારેક પ્રોફેસર કરતાં વિદ્યાર્થીઓ વધુ હોશિયાર હોય છે. એથી બ્રિલિયન્ટ સ્ટુડન્ટના પ્રોફેસરોને ડફોળ રહેવાનું પરવડતું નથી. એવા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને કારણે પ્રોફેસરોની પ્રતિષ્ઠાને ચાર ચાંદ લાગી જાય છે. અમેરિકા જેવા વિકસિત દેશના નાગરિકોને રોજ સવારે ધર્મપુસ્તકોમાં કે માળા ફેરવવામાં બે કલાક વેડફવાનું પરવડતું નથી તેમ હોશિયાર અને બુદ્ધિશાળી વાચકો ધરાવતા અખબારોના લેખકોને પણ ‘લલ્લુ’ રહેવાનું પરવડતું નથી.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s