યાતનાઓ સામે ઉપાયોનો રેશિયો

             લાયન્સ ક્લબ, રોટરી ક્લબ જેવી શહેરની અનેક ક્લબો માનવસેવાના ખૂબ સારા કામો કરે છે. મોટેભાગે એમાં શહેરના શ્રીમંત લોકો મોંઘી ફી ભરીને સભ્ય બનતા હોય છે. તેઓ દર વર્ષે ડોનેશન આપે છે. એઓ ગામડામાં જઈને ત્યાંના ગરીબો માટે જે કાંઈ જરૂરી હોય તે મદદ કરે છે. તમે વહેલી સવારે મંદિરે જળનો અભિષેક કરવા નીકળો અને માર્ગમાં એવી કોઈ ક્લબના મકાન આગળ અભિષેક કરી આવશો તો તે સીધો દેવતાના દરબારમાં પહોંચશે. અમારા મિત્ર બચુભાઈ કહે છે: “સત્યનારાયણની કથા થાય છે ત્યારે તેમાં શ્રીફળ મૂકવામાં આવે છે. એ શ્રીફળ કરતાં ય અમે પેલી ક્લબોના મકાનની ઈંટને વધુ પવિત્ર ગણીએ છીએ. નવસારીમાં રોટરી ક્લબે આંખની હોસ્પિટલ સ્થાપી છે તેમાં વર્ષોથી ગરીબો માટે નિયમિત મોતિયા વગેરેના કેમ્પ યોજાય છે. એ કેમ્પોમાં ગરીબોના મફત ઓપરેશનો કરવામાં આવે છે. એવી વિવિધ ક્લબોની નામાવલી એટલે શહેરમાં વસતા સજ્જનોની વસતીગણતરી…! દરેક શહેરોના સમજુ નાગરિકોએ હવે મંદિરના મોહમાંથી બહાર નીકળી માનવસેવાના કામો કરતી આવી ક્લબોના વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. માણસોની વસાહતોમાં દુ:ખ દર્દોનું પ્રમાણ એટલું વધારે છે કે પ્રત્યેક શહેરમાં એક મંદિર સામે ત્રણ ક્લબો અને ચાર હૉસ્પિટલો હોવી જોઈએ. એવું થઈ શકશે તો યાતનાઓ સામે ઉપાયોનો રેશિયો જળવાયેલો રહેશે. આપણે દુનિયાની દુર્જનતા ની સામે સજ્જનતાનું પ્રમાણ જાળવી રાખવું પડશે, મતલબ સમાજમાં એક દાઉદ ઈબ્રાહિમની સામે બે રવિશંકર મહારાજ હોવા જોઈશે. નહીંતર આજે આતંકવાદી માહોલમાં સ્થિતિ એવી છે કે રોજ રાવણો જન્મતા રહે છે… મતલબ પેલા ગુજરાતી ગીતમાં કહેવાયું છે તે મુજબ: “હવે પ્રભુ અવતાર લો તો જાણુ… અહીં રાવણો છે સોમાંથી નવ્વાણુ…!!”

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s