સૌંથી ટૂંકો પ્રેમપત્ર કયો…?

          પ્રેમપત્ર લખવો એટલે કાગળ પર લાગણીનો નકસો ચીતરવવા જેવી વાત ગણાય. પ્રેમપત્ર લખતી યુવતી કાગળના કેનવાસ પર પોતાના દિલનો સ્કેચ દોરે છે. એ સ્કેચ ગમે તેટલો ખરાબ હોય તો પણ પ્રેમીને તે તાજમહેલ જેટલો સુંદર લાગે છે. કૂલ્ફીની લંબાઈ બાળકોને કઠતી નથી અને ભૂખ્યાને કાચી રોટલી કનડતી નથી તેમ લાંબા પ્રેમપત્રો પણ પ્રેમીઓને આકરા નથી લાગતા. જોકે સત્ય એ છે કે ટૂંકા પ્રેમપત્રની લાઘવતા વિશેષ અસરકારક નીવડે છે. પંદર પાના ભરીને લખાયેલા લાંબા પ્રેમપત્ર કરતા પંદર વાર વાંચવાનું મન થાય એવો એક પાનાનો ટૂંકો પ્રેમપત્ર વિશેષ અસરકારક નીવડે છે. જાણો છો દુનિયાનો સૌથી ટૂંકો પ્રેમપત્ર કયો છે…? કદાચ ‘આઈ લવ યૂ’ થી ટૂંકો પ્રેમપત્ર બીજો હશે નહીં. આંખો પાસેથી ટપાલીનું કામ લઈ શકાય તો આ ત્રણ શબ્દના પ્રેમપત્રને કલમ, કાગળ કે ટિકિટની જરૂર રહેતી નથી. એક આંખ ‘આઈ લવ યૂ’ નો એસ.અમ.એસ. મોકલે છે…. બીજી આંખ ક્ષણમાં એ ઝીલી લે છે અને વળતી જ ક્ષણે દિલના અણુએ અણુમાં એ લાગણી ફરી વડે છે. અમે આનાથી ઝડપી સંદેશા વ્યવહાર બીજે જોયો નથી.  

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s