કસાબ પણ ખાલી પેટે ન મરવો જોઈએ

         માણસ માત્રની કોઈ પણ વ્યથા કદી આવકાર્ય બાબત ન ગણાય. માનવતાની આચારસંહિતા પ્રબોધે છે કે દુર્યોધન પણ દુ:ખી ના હોવો જોઈએ. રાવણ પણ જો નિર્દોષ હોય તો તેને તુરત સજામુક્ત કરવો જોઈએ. દાઉદ ઈબ્રાહિમ માનવતાનો કોઈ સુંદર કાર્યક્રમ લઈને આગળ આવે તો તેના બોમ્બબ્લાસ્ટને ક્ષણ માટે ભૂલી જઈને તેની દરખાસ્ત પર વિચાર કરવો જોઈએ. તેને ય ભૂખ લાગે ત્યારે રોટી અને ઠંડી લાગે ત્યારે ધાબળો પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. મધર ટેરેસાએ કહેલું: “કોઈ ખૂની મારી પાસે તેનું દર્દ લઈને આવે તો હું તેની સેવા કરવાનો ઈનકાર નહીં કરું…!” માણસની ભૂલોને ભૂલવાની કોશિષ જ નહીં કરીશું તો શુદ્ધિના શ્રીગણેશ નહીં થાય. સત્ય એ છે કે દુષ્ટોની દુષ્ટતા પર હજારો ફિટકારો વરસાવીએ પણ માનવતાના નાતે તેને જીવનના સઘળા અધિકારો પ્રાપ્ત થાય તે સામે વિરોધ ન કરવો જોઈએ. પાકિસ્તાનના આતંકવાદી કસાબને ફાંસીએ લટકાવો ત્યારે તેનુ ય પેટ ખાલી ન હોવું જોઈએ. બધાં જ ધર્મો આવું જ કહે છે એથી માનવધર્મ એ સૃષ્ટિનો સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મ ગણાય છે.

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s