ઈશ્વરભક્તિ એટલે અંધારામાં છોડાતું તીર

          ઈશ્વરભક્તિ એવી પરીક્ષા છે જેનું કોઈ રીઝલ્ટ હોતું નથી. એ એવો પ્રેમપત્ર છે જ્યાંથી કોઈ વળતો જવાબ મળતો નથી. ઈશ્વરને ચૂંટણીનાં ઉમેદવાર તરીકે કલ્પી લઈએ તો દુનિયાના સઘળા આસ્તિકોને મતદાતાઓ ગણવા રહ્યા. દુર્ભાગ્યે માણસ એવો મતદાતા છે જેનો મત કેન્સલ થઈ જાય છે તો તેને ઝટ જાણ થતી નથી. ભારતના કોઈ ગ્રામિણ ઈલાકાનો ખેડૂત આફ્રિકાની કોઈ બેંકમાં અબજો રૂપિયાની ફિક્સ કરાવે અને તે બેંક ઊઠી જાય તો તેને તેની ઝટ જાણ ન થાય એવું બનવા જેવો ઈશ્વરનો મામલો છે. ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી એટલે ઊઠી ગયેલી બેંકની ફિક્સ ડિપોઝીટ સાચવી રાખવા જેવી બાબત છે. ટૂંકમાં ઈશ્વરભક્તિ એટલે અંધારામાં છોડાતું તીર… એ તીર ક્યાં જાય છે… કોને વાગે છે…. કે નથી વાગતું તેની કોઈને ખબર પડતી નથી.

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s