માણસ એ સ્ત્રી જેવી ભૂલ કરે છે.

      થોડા સમયપૂર્વે એક જૈન દંપતિએ સજોડે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. પણ દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા બાદ તેમને જાતીયસુખની ઝંખના જાગી હતી એથી તેમણે પુન: સંસારપ્રવેશ કર્યો હતો. એ ઘટનાને કારણે દંપતિ બદનામ થઈ ગયું હતું. તેઓ સંસાર છોડીને સાધુ બન્યા ત્યારે આખા સમાજે તેમનું સન્માન કર્યું હતું પણ તેઓ ફરી સંસારમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે તેમના નામ પર સઘળા સંસારીઓએ ફિટકાર વરસાવ્યો. કોઈને એવો વિચાર ન આવ્યો કે એઓ સંસારી બન્યા તેમાં કયો મોટો અપરાધ થઈ ગયો? આપણે લાખો માણસો પણ સંસારી જ છીએને…? શું સંસારી હોવું એ અપરાધ  છે? મનુષ્યનો અવતાર ધારણ કર્યા પછી સંસારવિમૂખ બનીને બાકીનું આયખુ મન મારીને જીવવુ એ વહેણની વિરૂદ્ધ દિશામાં તરીને સામે કાંઠે પહોંચવા જેવી જીદ ગણાય. પ્રશ્ન થાય છે એ તે કેવી વિચિત્રતા કે ભગવાનને પામવા નીકળેલો માણસ ભગવાને જ આપેલી જાતીયતાને ઓળખી શકતો નથી? કોઈ સ્ત્રીને માતા બનવાની અદમ્ય ઈચ્છા હોય પણ તે ગર્ભાશય કાઢી નાખવાની ભૂલ કરે તો માતા નહીં બની શકે. ભગવાને સર્જેલા અદભૂત સંસારનો ત્યાગ કરીને માણસ ભગવાનની શોધમાં નીકળી પડે છે ત્યારે માણસ એ સ્ત્રી જેવી ભૂલ કરે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s