સમુદ્રની ઊંડાઈ અને માણસની મુર્ખાઈ

 

        જહાજના તળિયામાં પડેલું કાણુ હ્રદયમાં પડેલા કાણા જેવું જીવલેણ હોય છે. એ કાણું ગમે તેટલું નાનું હોય તોય આખા જહાજને ડૂબાડી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જે ધર્મના જહાજમાં વ્યક્તિપૂજા, આડંબર, અહમ, દેખાડો, વહેમ, જડતા કે મિથ્યા માન્યતાઓ જેવા અનેક છિદ્રો પડ્યાં હોય એ ધર્મનો વિનિપાત નિશ્ચિત છે. સત્ય એ છે કે ધર્મ અને વિજ્ઞાન અંગેના સાચા જ્ઞાનથી માણસ માહિતગાર નહીં હોય તો બન્નેથી તેને નુકસાન થઈ શકે છે. માણસ જમીન પર વસે છે પણ સમુદ્ર વગર એને ચાલતું નથી અને દરિયામાં કામ કરતા માણસને પણ જમીન વગર ચાલતું નથી. તે રીતે ધર્મ અને વિજ્ઞાન બન્ને માણસ માટે આવશ્યક છે. પણ વિવેકબુદ્ધિ દરેક માટે અત્યંત જરૂરી છે. સક્ષિપ્તમા તાત્પર્ય એટલું જ કે ધર્મ એક વિશાળ સમુદ્ર છે. વિજ્ઞાન એટલો જ વિશાળ બીજો સમુદ્ર છે. માણસ એ બે સમુદ્ર વચ્ચે અપડાઉન કરતો પાસહોલ્ડર છે. એવો માણસ ક્યારેક પોતાના સિમિત જ્ઞાન વડે દુનિયાનો પાર પામી લીધાનો દાવો કરે છે ત્યારે હાથમાં ફૂટપટ્ટી લઈને સમુદ્રની ઊંડાઈ માપવા નીકળેલા નાદાન જેવો લાગે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s