પેંડો: ખાંડ, માવો અને કંદોઈની ગ્રૂપસકસેસ

         કંદોઈની દુકાનમાં દૂધનો માવો અને ખાંડ લડી પડ્યા. ખાંડે માવાને કહ્યુ: ‘મારા વિના માણસ તને જીભે ય ના અડાડે…!’ માવો બોલ્યો” ‘તું ખોટી ખાંડ ના ખા.. મારા વિના તારી ય શી કિંમત?’ કંદોઈ તેમના સંવાદ સાંભળી રહ્યો  હતો. તેણે એ બન્નેને સમજાવતાં કહ્યું: ‘લડો નહીં. તમે બન્ને પરસ્પર વિના અધૂરા છો… ખાંડ વિના પેંડા બની શકતાં નથી ને એકલી ખાંડ પણ પેંડાનું સ્થાન લઈ શકતી નથી. વળી તમારા બન્ને વિના હું પણ અધૂરો છું. આપણે ત્રણે એકમેકની મહત્તા સ્વીકારીએ તેમાં જ સૌનું કલ્યાણ છે….!’ દોસ્તો, પેંડાનું અસ્તિત્વ ખાંડ, માવો અને કંદોઈની ગ્રૂપ સક્સેસ છે. જીવનમાં પણ ઘણી બાબતો ભેગી મળે પછી તેનું સહિયારુ મૂલ્ય ઉપજે છે. ફટાકડામાં જામગરી હોય પણ અંદર બારૂદ ના હોય તો? કૂહાડી મજબૂત હોય પણ તેમાં હાથો ના હોય તો? આરામખુરશી સુંદર હોય પણ તેમાં કાપડ જ ના હોય તો? આપણાં નેતાઓ પણ સફેદ વસ્ત્રો પહેરીને ઉદ્ઘાટન કરી જાણે તેટલું પૂરતું નથી. તેમને શાસન કરતાં પણ આવડવું જોઈએ.

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s