ત્યારે એક તાળાનો જન્મ થાય છે

          માણસની સલામતીની ભાવના જોર પકડે છે ત્યારે એક તાળાનો જન્મ થાય છે. એક કલ્પના કરીએ. ધારોકે કોઈ ગરીબની ઝૂંપડીમાં એકાદ એલ્યુમીનિયમની તપેલી હોય અને દરવાજે હજાર રૂપિયાનું તાળુ મારવામાં આવ્યું હોય તો એ તાળાને જોબ સટિસફેક્શન નહીં મળે. પરંતુ જે ઘરમાં એક કરોડ રૂપિયા પડ્યા હોય એ ઘરનો માલિક બહાર જાય ત્યારે તાળાની જવાબદારી વધી જાય છે. હજાર રૂપિયાનું તાળુ એક કરોડનું બની રહે છે. સરકારની તિજોરીનું તાળુ કેટલા રૂપિયાનું હશે તે આપણે નથી જાણતા પણ એટલું સમજાય છે કે એ તાળુ દાટેલા ખજાનાની રક્ષા કરતાં નાગ જેવું હોવું જોઈએ– રાજકારણીઓની ઈજ્જત જેવું ક્ષણભંગૂર નહીં…! દોસ્તો, રાજકારણીઓ ક્યારેક તેમની ભૂલોનો સ્વીકાર કરે છે ખરા પણ તેથી જનતાને  કશો ફરક પડતો નથી. કોઈ ખાટકી છરો બૂઠો હોવાનો સ્વીકાર કરે તેથી ધડ માથુ અલગ થઈ ગયેલી બકરીને કોઈ ફેર પડે ખરો? રાજકારણીઓના ભાડાભથ્થા, પગારવધારો તથા પેન્શન અને એટલું ઓછું હોય તેમ તેમનો અંગત ભ્રષ્ટાચાર… એ બધાંને કારણે દેશની તિજોરીમાંથી એકે ઝાટકે કરોડો રૂપિયાનો ચૂનો લાગી જાય છે. એથી સરકારી તિજોરીના તાળાની જવાબદારી વધી જાય છે. એમ સમજો કે એક જંગલમાં એક યુવાન સ્ત્રી ભૂલી પડી છે અને અચાનક એને જંગલના પંદર ગુંડાઓનો ભેટો થઈ જાય છે ત્યારે એ સ્ત્રી જેટલી અસલામત બની જાય છે તેટલી આપણાં નેતાઓના રાજમાં દેશની તિજોરી અસલામત છે. કરૂણતા એ છે કે આપણે આ કહેવાતી લોકશાહીમાં તિજોરીની લૂંટાતી લાજ જોઈ રહેવા સિવાય બીજું કશુ કરી શકીએ એમ નથી. સિવાય કે એક પ્રાર્થના કરીએ: સબકો સન્મતિ દે ભગવાન…!!!

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s