ચિંતનની કિંમત હજારથી નહીં વિચારથી મપાય

              અમારી દ્રષ્ટિએ આસ્તિકો અને નાસ્તિકો બન્ને ન ઝામી શકેલી કૂલ્ફી જેવાં અધૂરાં છે. ઘણીવાર ફ્રિઝનું કુલિંગ ઓછું હોય તો ડિપ ફ્રિઝમાં મૂક્યા પછી પણ કૂલ્ફી કાચી રહી જાય છે. અર્થાત્ નિભાડામાં ગરમી ઓછી હોય તો ઈંટ કાચી રહી જાય છે તે રીતે ગુરૂનું ગણિત કાચુ હોય તો ચેલા ઢીલા રહી જાય છે. સમગ્ર માનવજાત પાસે ઈશ્વર વિષે જાણવા માટે અટકળો અને અનુમાન સિવાય બીજી કોઈ સુવિધા નથી. અજ્ઞેયવાદીઓ કહે છે, ઈશ્વર હોઈ પણ શકે ન પણ હોય…! તેના હોવા ન હોવાથી કે તેને ભજવા ન ભજવાથી માણસના અંગત જીવનમાં રતિભાર ફરક પડતો નથી તો તેની પાછળની પરિણામશૂન્ય દોડ છોડી માણસે જ એકમેકને સુખી કરવા નક્કર પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. એક વાત સમજી લેવા જેવી છે. દિલ ડોલી ઊઠે એવું ચિત્ર એ માત્ર પીંછીની કમાલ હોતી નથી. ચિત્રકારના દિમાગમાં પણ દમ હોવો જોઈએ. કોઈ લેખક પચાસ હજાર રૂપિયાવાળી પેનથી લખતો હોય પણ એના ચિંતનમાં ચોટ ના હોય, લેખનમાં સત્યનો રણકો ના હોય અને દષ્ટિમાં સાત્વિક જીવનદર્શન ના હોય તો પેન પચાસ હજારની હોય કે લાખની… કોઈ ફાયદો થતો  નથી. ચિંતનની કિંમત હજારથી નહીં વિચારથી મપાય છે. ઈશ્વર વિષે પણ સંપૂર્ણ તટસ્થતાથી એ વિચારવાનું રહે છે કે ઈશ્વરની માત્ર અનુભૂતિ થાય તો તે કદાચ આપણા મનની અવસ્થા પણ હોય શકે છે. અસલી ‘રેશનલ’ સત્ય તો એ ગણાય જે સૌને સમજાય, અનુભવાય, દેખાય અને સાબિત પણ થાય. જ્યાં સુધી અનુભૂતિને સાબિતીમાં કન્વર્ટ ના કરી શકાય ત્યાં સુધી રેશનાલિઝમની નજરમાં તે એક વિચાર માત્ર છે. અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વિચાર અને સત્ય વચ્ચે સ્વપ્ન અને હકીકત જેટલો તફાવત છે.

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s