માણસનો માલિકીભાવ

          પ્રબળ માલિકીભાવની વૃત્તિ માણસમાં ઈનબીલ્ટ હોય છે. નાનુ બાળક પોતાનું રમકડું બીજા બાળકને આપતું નથી. જમીનના વિશાળ ખાલી પ્લોટો પર સિમેન્ટના થાંભલા અને કાંટાળા તાર વડે તેનું ફેન્સીંગ કરવામાં આવે છે. એ થાંભલાઓને વાચા ફૂટે તો તેમના શબ્દો કંઈક આવા હોઈ શકે: “અમારે કશું કરવાનું રહેતું નથી. ટ્રેનમાં મુસાફર બે મિનિટ માટે જાજરૂમાં જાય ત્યારે પોતાની સીટ પર રૂમાલ મૂકતો જાય છે. એ રૂમાલની જેમ અમારે ખામોશ જાહેરાત કરવાની રહે છે કે આ જગ્યા કોઈની માલિકીની છે.  

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s