અડસઠ તીર્થનું પુણ્ય

         સંતો કહે છે, બાળપણમાં આપણે ચાલી નહોતા શકતા ત્યારે માબાપ પ્રેમથી આપણી આંગળી ઝાલતા. હવે તેઓ નથી ચાલી શકતા ત્યારે આપણે પ્રેમથી તેમનો હાથ ઝાલવો જોઈએ. ઘરડા માબાપને તીર્થયાત્રા કરવા ન લઈ જાઓ તો ચાલશે પણ તેમનો હાથ ઝાલીને આદરપૂર્વક સંડાસ સુધી દોરી જશો તો અડસઠ તીર્થનું પુણ્ય મળશે. આ વાત કેટલા સમજે છે? આપણે હંમેશાં મોટા મોટા ધર્મગ્રંથો વાંચવામાં મશગુલ રહીએ છીએ પણ ગ્રંથ બંધ કરીને આંખે હાથ અડાડીને મૂકી દઈએ છીએ. જીવનમાંથી જડેલી આવી નક્કર વાતોને જીવનમાં અપનાવતા નથી. અહીં રમૂજભર્યો વિરોધાભાસ એ છે કે જે સંતમહાશયે પોતે આ સુંદર શીખામણ આપી છે તે સંત પોતે તેમના વૃદ્ધ માબાપ તથા ભર્યાભાદર્યા પરિવારને છોડીને સાધુ બની ગયા હતા. મતલબ પોતે જવાબદારી ફગાવીને સંસાર છોડી દીધો હતો અને સાધુ બન્યા પછી માબાપની સેવા કરવાની શીખામણ આપે છે. એનો અર્થ એ થયો કે ગાંડી સાસરે ન જાય અને ડાહીને શીખામણ આપે..!

dineshpanchal.249@gmail.com  dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s