કુદરતનું અદ્રશ્ય અનુશાસન

કુદરતનું અદ્રશ્ય અનુશાસન

કોણ જાણે અમે સાચા હોઈશું કે ખોટા પણ એવું સમજાય છે કે કુદરતે પ્રારંભથી જ એવી તકેદારી રાખી હતી કે ભાઈ બહેન વચ્ચે રાખડીના જ સંબંધો બંધાય. સમગ્ર માનવસમાજ કુદરતના એ અદ્રશ્ય અનુશાસન પ્રમાણે વર્તે છે. દાઉદ ઈબ્રાહિમ પણ પોતાની બહેનને પત્ની બનાવવાનું પસંદ કરતો નથી. માણસે ધરતી પર જે કુદરતી નિયમો પાળવા પડે છે તે પહેલા ખરડો બનીને કુદરતની કેબિનેટમાં પાસ થાય છે, પછી મનુષ્યજીવનમાં તેનો અમલ થાય છે. કુદરતે પ્રયોજેલી એવી ઘણી સ્વયંશિસ્ત માણસ પાળે છે એ કારણે દુનિયા હજી ટકી રહી છે. જયારે જ્યારે માણસે કુદરતને અવગણીને પોતાની મનમાની કરવાની કોશિષ કરી છે ત્યારે સુનામી જેવાં સિતમોનો સામનો કરવાની નોબત આવી છે. માણસ હજારોની સંખ્યામાં વૃક્ષો કાપી નાખે છે ત્યારે અનાવૃષ્ટિ થાય છે. ધરતીમાંથી એ અબજો ટન ખનિજ બહાર કાઢી લે છે. વોલીબૉલમાંથી હવા કાઢી લીધા પછી તે સંકોચાઈ જાય છે તે રીતે ખનિજ કાઢી લેવાથી પૃથ્વીમાં ય ભૂગર્ભીય ફેરફારો થાય છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે સુનામી બીજું કાંઈ નથી પણ માણસે કરેલા કુદરત વિરુદ્ધના કારસ્તાનની ફલશ્રુતિ છે. માણસ જે ડાળી પર બેઠો છે તે ડાળી કાપવાની ભૂલ કરે છે જેથી ભગવાન માટે પણ તેના વિનાશને લાચારીપૂર્વક જોઈ રહેવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય રહેતો નથી. પૃથ્વીને પાર વિનાનું નુકસાન પહોંચાડનાર માણસ બીજી તરફ પૃથ્વી પરિષદ પણ યોજે છે. આ અબૌદ્ધિક અભિગમમાં ફેરવિચારણા થવી જોઈએ.

dineshpanchal.249@gmail.com  dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s