તે વાતમાં તમારા શિક્ષણની ઈજ્જત રહેલી છે.

        દોસ્તો, નિરક્ષર લોકો અંદ્ધશ્રદ્ધાળુ હોય તે સમજી શકાય પણ ડિસ્ટીંક્શન સાથે એમ.એસ.સી થયેલો માણસ ગળામાં મંત્રેલુ માદળિયું પહેરીને ફરે તે વાતમાં શિક્ષણનો વિનિપાત દેખાય છે. ભણ્યા પછી પણ માણસની ભીતરની તમામ અંદ્ધશ્રદ્ધા અકબંધ રહી જાય ત્યારે તેને મળેલું ડિગ્રીનું સર્ટિફિકેટ ખાળકૂવાના ઢાંકણ જેવું બની રહે છે. અમે બે અભણ ગ્રેજ્યુએટોને ઓળખીએ છીએ જેઓ નોકરી મળી જશે એવી આશામાં અમુક તમુક બાપુએ મંતરી આપેલા માદળિયાં બાંધીને ફરે છે. કોઈ એવો સાયન્સ ગ્રેજ્યુએટ (કે જે અભિમંત્રિત જળ વડે પોતાને થયેલું ખરજવું દૂર કરવાની કોશિષમાં લાગ્યો હોય તે અમારી નજરમાં અંગૂઠાછાપ ગણાય. એની તૂલનામાં સ્મશાનના કોઈ ડાઘુને અમે ડબલ ગ્રેજ્યુએટનો દરજ્જો આપીએ જે, સળગતો મૃતદેહ ચિતા પર ક્યારેક અડધો બેઠો કેમ થઈ જાય છે તેનું વૈજ્ઞાનિક રહસ્ય જાણતો હોય…!) શનિવારે દાઢી કરાવવામાં પાપ સમજતા શિક્ષકને અમે લોકલાજે શિક્ષિત ગણીએ… બાકી અમને તો એ સ્કૂલનો ચોથી ચોપડી ભણેલો ચપરાસી જ વધુ શિક્ષિત લાગે જે પોતાના દીકરાને  સાપ કરડે ત્યારે ભગતને ત્યાં લઈ જવાને બદલે સત્વરે હૉસ્પિટલમાં લઈ જાય. કેમિકલની ડિગ્રીમાં સુવર્ણચંદ્રક મેળવનાર કોઈ વ્યક્તિ પોતાની ફેક્ટરીના મોભ પર લીંબુ અને મરચું લટકાવે છે ત્યારે લિંબુ ભેગી તેની ડિગ્રી પણ ઊંધે માથે લટકતી થઈ જાય છે. (છતાં આપણી લાચારી તો જુઓ… એને શિક્ષિત કહેવા સિવાય આપણા પિતાજીનો છૂટકો નથી) શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે જીવનમાં કેવી બૌદ્ધિક્તાથી જીવો છો તે વાતમાં તમારા શિક્ષણની ઈજ્જત રહેલી છે.

dineshpanchal.249@gmail.com  dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

One thought on “

  1. “શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે જીવનમાં કેવી બૌદ્ધિક્તાથી જીવો છો તે વાતમાં તમારા શિક્ષણની ઈજ્જત રહેલી છે”

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s