બીજી ખાસ અગત્યની  જાહેરાત……………….!

        નવસારીના નેત્રતબીબ ડૉ. અશોક શ્રોફના ઈન્ટરવ્યૂ અંગે દિલગીરીપૂર્વક જણાવવાનું કે લેપટોપમાં છેલ્લી ઘડીએ ઉદ્ભવેલી ટેક્નીકલ ગરબડને કારણે અમને જે મેસેજ મળ્યા હતા તે ‘વૉટ્સેપ’ પરથી નીકળી ગયા છે. વાચકમિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે અમને તે ‘પ્રતિભાવો’ ફરીથી મોકલી આપવા કૃપા કરશો. કેટલાક મિત્રોએ મેસેજનો ઓડિયો મોકલ્યો છે. અમારે માટે તેમના અવાજનું લખાણમાં રુપાંતર કરવાનું પણ મુશ્કેલ છે. એથી તમામ મિત્રોને આગ્રહભરી વિનંતી કે તેમના નામ અને વૉટ્સેપ નંબર વ્યવસ્થિત મળી શકશે તો પ્રતિભાવમાં જે તે વ્યક્તિનો નામોલ્લેખ કરવાનું શક્ય બનશે.

                                                                          –દિનેશ પાંચાલ

    dineshpanchal.249@gmail.co  Mo: 94281 60508 dineshpanchalblog.wordpress.com

બીજી ખાસ અગત્યની જાહેરાત

 

       નવસારીના નેત્રતબીબ ડૉ. અશોક શ્રોફના ઈન્ટરવ્યૂ અંગે દિલગીરીપૂર્વક જણાવવાનું કે લેપટોપમાં છેલ્લી ઘડીએ ઉદ્ભવેલી ટેક્નીકલ ગરબડને કારણે અમને જે મેસેજ મળ્યા હતા તે ‘વૉટ્સેપ’ પરથી નીકળી ગયા છે. વાચકમિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે અમને તે ‘પ્રતિભાવો’ ફરીથી મોકલી આપવા કૃપા કરશો. કેટલાક મિત્રોએ મેસેજનો ઓડિયો મોકલ્યો છે. અમારે માટે તેમના અવાજનું લખાણમાં રુપાંતર કરવાનું પણ મુશ્કેલ છે. એથી તમામ મિત્રોને આગ્રહભરી વિનંતી કે તેમના નામ અને વૉટ્સેપ નંબર વ્યવસ્થિત મળી શકશે તો પ્રતિભાવમાં જે તે વ્યક્તિનો નામોલ્લેખ કરવાનું શક્ય બનશે.

                     –દિનેશ પાંચાલ

dineshpanchal.249@gmail.co Mo: 94281 60508 dineshpanchalblog.wordpress.com

અગત્યની જાહેરાત

 

        નવસારીના નેત્રતબીબ ડૉ. અશોક શ્રોફના ઈન્ટરવ્યૂ અંગે મળેલા અનેક પ્રતિભાવો એક સાથે રજૂ ન થઈ શક્યા તેનો અફસોસ છે. (અમારા લેપટોપમાં આવેલી કેટલીક ગરબડને કારણે એવું થયું છે) અનેક વાચકોએ ફરિયાદ કરી કે અમારો પ્રતિભાવ કેમ રજૂ ન કર્યો…?? એમની ફરિયાદના નિવારણ માટે અમે તા. 29-06-17 ના ગુરુવારના દિને ‘પ્રતિભાવ’નો આખરી અને અંતિમ એપિસોડ રજૂ કરીશું. વાચકોને ખાસ વિનંતિ કે જેમના પ્રતિભાવો રજૂ નથી થઈ શક્યા તેમના પ્રતિભાવો તો તેમાં રજૂ થશે જ પરંતુ જેઓ પ્રતિભાવ મોકલવા ઈચ્છતા હોય તેઓ સમયસર (તા.28-06-17)સુધીમાં પ્રતિભાવો મોકલી આપશે તો અમને તે યોગ્ય રીતે સમાવી લેવાનો અવકાશ મળી શકશે. તમામ વાચક મિત્રોના હાર્દિક આભાર સહ….

                                                                                –દિનેશ પાંચાલ

dineshpanchal.249@gmail.com Mo:9428160508  dineshpanchalblog.wordpress.com