એવોર્ડ ઠુકરાવવાની આપવિતી

સા1સા2સા3

Advertisements

One thought on “એવોર્ડ ઠુકરાવવાની આપવિતી

  1. ‘ગુજરાતમીત્ર’ દૈનીકમાં પ્રગટ થતી આપની કટાર `જીવન સરીતાને તીરે‘માં તમારા રેશનલ વીચારો થકી ઘણાં વાચકોના જીવનમાં પરીવર્તન આવ્યા છે. રૅશનાલીઝમનો ફેલાવો કરવામાં આપના સહકારની નોંધ લઈને ‘વીજ્ઞાન મંચ’, નવસારીએ આપને અવોર્ડ આપવાનું ઠરાવ્યું હતું. અંતે અવોર્ડ સ્વીકાર કર્યો અને આજે અમને યાદ કરવા બદલ ખુબ ખુબ આભાર

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s