ફિલ્મોની સાચી સફળતા..??

ફિલ્મોની સફળતા માટે થિયેટરો એરકન્ડિશન્ડ નહીં, ફિલ્મો વેલકન્ડિશન્ડ હોવી જોઈએ.

 

                                               –દિનેશ પાંચાલ

One thought on “ફિલ્મોની સાચી સફળતા..??

  1. “ફિલ્મોની સફળતા માટે થિયેટરો એરકન્ડિશન્ડ નહીં, ફિલ્મો વેલકન્ડિશન્ડ હોવી જોઈએ.” વાહ, આતો સો ટચના સોના સરીખી વાત.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s