સામૂહિક આભાર..!

          મારા વહાલા વાચકમિત્રો, સુરતની “નર્મદ સાહિત્ય સભા” તરફથી જીવનલક્ષી સાહિત્ય માટે પ્રથમ વાર “જનક નાયક સ્મૃતિ ચંદ્રક” શરુ કરવામાં આવ્યો છે. એ ચંદ્રક માટે મારા પુસ્તક “મનના માયાબજારમાં” ને પસંદ કરવામાં આવ્યું છે. તે અંગેની જાહેરાત ફેઈસ બુક, વૉટસેપ વગેરે પર વાંચીને મને અનેક નામી અનામી મિત્રોએ અભિનંદન પાઠવ્યા છે. મિત્રો, વ્યક્તિગત આભાર માનવાનું થોડું મુશ્કેલ હોય અત્રે હું તે માટે આપ સૌનો ખરા અંત:કરણપૂર્વક સામૂહિક આભાર માનુ છું.  “અહેસાન મેરે દિલ પે તુમ્હારા હૈ દોસ્તો, યે દિલ તુમ્હારે પ્યાર કા મારા હૈ દોસ્તો..!”

                                                         –દિનેશ પાંચાલ

One thought on “સામૂહિક આભાર..!

  1. ‘નર્મદ સાહીત્ય સભા’ તરફથી જીવનલક્ષી સાહીત્ય માટે ‘જનક નાયક સ્મૃતી ચંદ્રક’ માટે તમારા પુસ્તક ‘મનના માયાબજારમાં’ ને પસંદ કરવામાં આવ્યું તે જાણી આનંદ થયો. અઢળક અભીનન્દન.. 💐

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s