ભક્તિ અને સંસ્કાર

        ભક્તિ સંસ્કારથી શોભે, વ્યભિચારથી નહીં. સાધુબાવાઓને પૂજવા કરતાં ઘરના ઘરડા વડીલોની સેવા કરો..!     – દિનેશ પાંચાલ

Advertisements

એરિંગ અને મંગળસૂત્ર

     એક પત્નીને સવારે તેના પતિની પથારીમાંથી પોતાની નાની બહેનના કાનનું એરિંગ મળી આવ્યું. પત્નીએ તે પતિની હાજરીમાં બહેનને સુપરત કર્યું. સાળી–બનેવીની ગરદન શરમથી ઝૂકી ગઈ. થોડા દિવસો બાદ પતિએ પત્નીને કહ્યું: ‘તું ખરેખર મહાન છે.. તેં મને માફ કરી દીધો..!’ પત્નીએ દુ:ખી દિલે પતિને પૂછ્યું: ‘મેં તો તમને માફ કરી દીધાં, પણ ધારો કે તમને મારું મંગળસૂત્ર તમારા ભાઈની પથારીમાંથી મળ્યું હોત તો તમે મને માફ કરી હોત ખરી..??’ પતિની નજર શરમના ભારથી ઝૂકી ગઈ.  

                                                                      –દિનેશ પાંચાલ